Analytika návštěvnosti a chování

Informace jsou v online světě zbraní s obrovským potenciálem. Drtivá většina firem tohoto potenciálu bohužel nevyužívá a buďto s daty nepracují anebo v horším případě je ani nesbírají. Pro e-commerce je znalost návštěvníků a zákazníků, jejich chování a očekávání zlatým dolem, jak dosáhnout špičkové konverze a výsledků zejména v up- a cross-sellingu.

Data umožňují přizpůsobení Vašich nabídek individuálně zákazníkům, můžete predikovat jejich nákupní záměry a můžete využít znalosti Vašich zákazníků i v běžné komunikaci s nimi. Zatímco v B2B sféře toto obstarává většinou CRM systém, v B2C ecommerce je hlavním pilířem webová analytika.

Běžně používaným analytickým nástrojem je Google Analytics, který je poskytován zdarma. V Google Analytics je možné získat informace o návštěvnosti jako souhrny dat, data je možné filtrovat a porovnávat a jako základní obrázek o návštěvnosti a chování a výkonnosti webu většině zákazníků stačí.

Eshopům v Google Analytics je vyhrazen ecommerce modul, který umožňuje sběr dat o objednávkách a produktech v nich. Díky tomu lze analyzovat a exportovat různé sady dat, ze kterých lze vyvozovat závěry a promítnout je do Vašeho podnikání.

Po roce 2021 a "cookies novele" však Analytics dostaly ránu v podobě nutného souhlasu se sběrem dat. Pokud tedy na legislativu nekašlete a máte implementované na webu korektní sledování návštěvnosti, o velkou porci dat přicházíte, protože zdaleka ne každý Vám souhlas s ukládáním cookies dá.

Google Analytics mají také nevýhodu v tom, že na data vždy pohlíží jako na agregovaný soubor informací - poskytuje Vám rozhraní pro navolení toho, co za výstup chcete vidět, ale nemáte možnost se podívat na konkrétní jednotlivé návštěvy. Toto pro většinu eshopařů není velká překážka, nicméně některé větší eshopy zjišťují postupem času, že data jsou pro ně cenná nejen na úrovni návštěvy webu a chtějí s daty pracovat více a i mimo jedno rozhraní a jeho exporty.

Pokročilý tracking návštěv

Nechcete-li posílat data o návštěvách Vašeho webu jen do Googlu a Facebooku, ale rádi byste uchovávali a zpracovávali data i sami, a to jakkoli chcete, musíte je nejdříve sbírat. Za tímto účelem umíme implementovat tracking návštěvnosti na míru. Data mohou být jak s identifikací zákazníka, tak pseudonymizovaná nebo anonymizovaná.

Sběr dat pro analytiku umíme nastavit tak, aby měl maximální vypovídací hodnotu a přesto splňoval GDPR i cookies legislativu. Data jsou posílána šifrovanou komunikací a bezpečně uchovávána i zpracovávána.

Z webu je možné odesílat libovolná data o tom, co každý návštěvník dělá - zobrazení sekcí, kliknutí na prvky, opuštění obrazovky atd. Posbíraná data  lze pak v rámci zpracování jakkoli připravovat k analýze. To otvírá cestu pro pokročilý data mining a data discovery.

Nástroje, které pro pokročilou analytiku používáme, jsou připraveny také pro big data a machine learning.

Chcete se dotknout víc než
špičky ledovce?

<Path> Layer 1