Core Web Vitals

Core Web Vitals jsou sadou metrik, které měří uživatelský zážitek ze stránky. Byly představeny společností Google v roce 2020 jako způsob, jak pomoci vlastníkům a vývojářům webových stránek uchopit měřitelně, jak si jejich stránka vede z hlediska uživatele. Tyto metriky se nyní používají jako faktor hodnocení v algoritmu vyhledávání Google, což znamená, že pokud vaše webová stránka má špatné skóre Core Web Vitals, může být pro uživatele obtížnější najít vaši stránku ve výsledcích vyhledávání.

Jako marketéří a vývojáři chápeme důležitost Core Web Vitals pro SEO a hodnotu, kterou přináší webovým stránkám společnosti. Optimalizace Core Web Vitals je tedy u nás ve vývoji webových aplikací v popředí. Úroveň optimalizace určujeme vždy v závislosti na konkrétních potřebách a SEO potenciálu vyvíjené stránky a samozřejmě také podle dostupného rozpočtu.

Stránka s rozsáhlou funkcionalitou, která je koncipována primárně pro návštěvníky z organického vyhledávání a nemá dostatečné skóre v Core Web Vitals může čelit velkým problémům, protože návštěvníky primárně ani nezíská. Proto v podobných případech konzultujeme priority a hledáme kompromis například ve zjednodušení funkcionality, aby byl větší prostor právě pro SEO a konkrétně Core Web Vitals.

Jedním způsobem, jak optimalizovat, je formou trvalého, dlouhodobého procesu. To může zahrnovat pravidelné sledování výkonu stránky a úpravy podle potřeby, aby se zlepšovalo neustále skóre. Kritéria metrik se postupem času mění a zpřísňují, takže průběžná optimalizace je určitě dobrý nápad. Tento přístup je zejména prospěšný pro stránky, které mají velký traffic (návětšvnost) z organického vyhledávání a potřebují držet krok s nejnovějšími postupy pro výkon webu. Některé optimalizace bohužel znamenají velký zásah do kódu aplikace, a tak ne vše lze řešit průběžně.

Jednorázová investice je nejčastější volbou. Buďto se optimalizuje nově psaný kód anebo se odstraňují problémy a implementují nové optimalizace u aplikace, která je již v běhu. Nová aplikace má v tomto velkou výhodu, protože u běžící aplikace je nutné se přizpůsobit technologiím a způsobu, kterým je aplikace napsaná. Některé limitace existujících aplikací mohou způsobit, že nejlepší možností pro vyřešení problémů s Core Web Vitals je přepis celé aplikace.

Core Web Vitals jsou jedním z mnoha aspektů vývoje webových aplikací (zejména stránek a eshopů), které nejsou na první pohled patrné a obvykle se nezmiňují v nabídkách a kalkulacích. Právě takovéto prvky odlišují špičkové weby od těch podprůměrných a přináší dlouhodobě obrovskou hodnotu zákazníkům. Při výběru dodavatele je tedy dobré mít na paměti, že existuje řada důležitých faktorů mimo cenu, vzhled a seznam funkcí, které web nabízí.

Webdesignéři a vývojáři by měli být vždy vybíráni hlavně na základě důvěry v jejich schopnosti a zkušenosti. Jedině takový dodavatel s Vámi vytvoří projekt, který správně zohledňuje priority, možnosti a okolnosti projektu. Vývoj a propagace je koktejlem tisíců proměnných a úspěšné projekty jsou ty, co mají správně odladěnou každou komponentu a mají v dobré kondici i ostatní složky marketingového mixu.

Chcete se dotknout víc než
špičky ledovce?

<Path> Layer 1