Optimalizace webu pro mobil je v 2024 nezbytností

Responzivní webdesign je v dnešní době nezbytností. Internetová stránka, která mění dynamicky svůj vzhled a rozvržení prvků podle toho, na jakém zařízení se zobrazuje, je klíčová pro úspěch online. Počet přístupů z mobilních zařízení neustále roste a tento trend bude pokračovat i nadále. To znamená, že je důležité, aby vaše webové stránky byly přizpůsobeny nejen pro FullHD monitory, notebooky, ale také pro tablety a mobilní telefony.

Mobile-first webdesign a nejpoužívanější zařízení

V posledních letech se tzv. "mobile-first" webdesign stává realitou. Znamená to, že se místo prezentace grafiky webu na velkém monitoru a následném přizpůsobení pro mobilní telefony už při návrhu přednostně zaměřuje na mobilní zařízení. Až poté se řeší stolní počítače a notebooky. Záleží samozřejmě na preferencích zákazníka i jeho cílové skupině, ale tento přístup odráží současnou realitu, kdy mobilní zařízení představují dominantní zdroj návštěvnosti. Pro základní optimalizaci webdesignu se většinou berou v potaz tři hlavní typy zařízení: stolní počítače, tablety a mobilní telefony.

Optimalizace webu pro mobilní zařízení

Kromě grafické optimalizace pro různá zařízení je důležité myslet také na výkon a objem přenesených dat. Uživatelé mobilních zařízení často využívají mobilní data, která mohou být omezená nebo pomalejší než pevná připojení. Proto je důležité minimalizovat objem přenesených dat, optimalizovat obrázky a zdrojové kódy a zvolit efektivní kompresi pro rychlé načítání stránek.

Mobilní telefony také nemají dostatečný výkon pro některé operace, které stolní počítač obslouží bez problémů. Animace velkých obrázků nebo náročné výpočty proto nejsou ideální a je třeba od návrhu po programování myslet na optimalizaci výkonu tak, aby webové stránky fungovaly u cílových zákazníků v pořádku.

Progressive Web Apps (PWA) jako alternativa k mobilním aplikacím

Responzivní webové stránky se ukazují jako vhodná alternativa k vývoji nákladné aplikace, kterou uživatelé musí instalovat a většinu nainstalovaných aplikací uživatelé stejně nepoužívají. Webové stránky mohou na mobilních zařízeních fungovat téměř jako mobilní aplikace a přístup k nim je jednoduchý bez nutnosti cokoli instalovat.

V souvislosti s mobile-first webdesignem se skloňuje poslední roky také Progressive Web Apps (PWA). S PWA totiž odemyká webová stránka možnost instalace a umožňuje práci s webovou aplikací i offline. 

Core Web Vitals a význam responzivity pro SEO

Responzivita a výkon webu na mobilních zařízeních se stal velkým SEO tématem díky metrice Core Web Vitals. Core Web Vitals jsou sada metrik, které hodnotí rychlost, interaktivitu a vizuální stabilitu webových stránek. Tyto faktory se stávají stále důležitější pro vyhledávací algoritmy, předně ten od Googlu, který je zohledňuje při řazení výsledků vyhledávání.

Google vytvořil za účelem optimalizace nástroj Lighthouse, který poskytuje možnost testovat webové stránky na přísná kritéria týkající se Core Web Vitals. Pomáhá odhalit cesty jak zvýšit kvalitu webových stránek prostřednictvím automatizovaného auditu pro různé aspekty, včetně výkonu, přístupnosti, SEO a dalších.

Optimalizace webu s ohledem na Core Web Vitals a Lighthouse je důležitá pro dosažení lepších pozic ve výsledcích vyhledávání. V dnešní konkurenční online sféře je důležité nejen mít responzivní a rychlé webové stránky, ale také dbát na SEO a udržet krok s neustále se měnícími algoritmy vyhledávačů.

Konec grafiků

S důležitostí responzivity zaznamenává postupnou změnu obor grafiky webu. Dříve bylo standardem, že webdesign nabízeli konvenční grafici, kteří vytvářeli letáky, loga, atd. Takový webdesign byl často podobný právě letákové grafice. Grafik, který není specializovaný na webdesign v grafice nemusí správně zohlednit následující aspekty:

  • Nakódovatelnost = grafika, kterou lze jen náročně a nákladně prevést do kódu
  • SEO a struktura webového obsahu = správná sémantika a hierarchie obsahu
  • UX = webdesigner zná principy uživatelské přívětivosti 
  • Přístupnost pro uživatele se znevýhodněními = web-safe barvy, dostatečný kontrast, velikost fontů,...
  • Interaktivita = "letákový" grafik často nenavrhuje prvky grafiky s ohledem na jejich interaktivitu, jako jsou najetí myší, animace apod.

S nástupem mobilních zařízení se tak webdesigner stal samostatnou entitou ve světě kreativců a jeho nástroje přešly z Photoshopu na nástroje jako Adobe XD a Figma, ve kterém tvoří interaktivní prototypy s exportovatelnými kusy kódu namísto exportovaných JPEGů na ukázku grafického návrhu. Webdesigneři dnes mohou také čerpat inspiraci a tvořit podklady za asistence umělé inteligence, která může ušetřit hodiny práce ilustrací nebo hledání správných obrázků. 

Chcete se dotknout víc než
špičky ledovce?

<Path> Layer 1