UX a UI - Nepřívětivé zkratky pro přívětivou aplikaci

UX [ju:iks] se konečně dostává do širšího povědomí, když přijde řeč na aplikace nebo stránky. Přesto se na českém Internetu stále setkáváme se stránkami, kde něco najít nebo udělat, co potřebuji, je za trest. User experience lze do češtiny trochu kostrbatě přeložit jako uživatelskou přívětivost. V naprosté stručnosti lze UX prezentovat jako spojení třech kladných vlastností - Look (vzhled), Feel (pocit), Usability (použitelnost).

User friendly web, jak by se označil web s dobrým UX, je tedy hezký, navodí v člověku dobrý pocit a navíc se dobře používá. A kde se uplatňuje UX? Právě v druhé zkratce nadpisu - UI. User interface je uživatelské rozhraní - prostředek komunikace mezi člověkem a strojem. Toto médium je to, co vidíte na obrazovce a to, jak komunikujete s aplikací.

Dobré uživatelské rozhraní je dobře navrženo ve smyslu webdesignu, je graficky poutavé a pobyt na stránkách je příjemný. Ovládací prvky jsou po ruce, na očekávatelných místech a pomáhají a radí uživatelům, jaké kroky mají provést. Moderní UI často obsahuje interaktivní a animované prvky, které by měly přispívat přehlednosti a snadnému používání. Dobré UI je pochopitelně responzivní, tedy zachovává si svou přívětivost i na mobilu.

UX se stalo velkou disciplínou a je jedním z faktorů, který značně ovlivňuje výslednou kvalitu a cenu webu, e-shopu nebo aplikace. Pozor tedy na levnou grafiku, kde grafik třeba vůbec UX principy nezná a neaplikuje. V druhém extrému jsou modeloví uživatelé, průzkumy, testy prototypů webdesignu včetně eye-tracking analýz, pokročilý sběr analytických dat, vyhodnocování, ab testování prvků atd atd. 

UX je proto třeba mít na paměti nejen jako nice-to-have prvek, ale jako důležitou součást webu, která může přinášet zákazníky a konverze. Sladit marketingové prvky, ovládácí prvky, SEO a estetickou stránku dělá z webdesignu náročný úkol - snažíme se proto vždy hledat tu správnou úroveň, kdy každá koruna rozpočtu na webdesign navíc je znát. Rozdíl mezi webdesignem za 8000,- a 20000,- bude totiž obrovský, zatímco mezi 400 tis. Kč a 600 tis. Kč už bude přínos řádově jednotek nebo menších desítek procent. Určit "správný rozpočet" je ale pochopitelně naprosto individuální a zvažujeme vždy okolnosti a cíle (např. webdesign nemusí řešit SEO u interní aplikace firmy).

Chcete se dotknout víc než
špičky ledovce?

<Path> Layer 1