Jak nahrát podcast na Spotify?

Podcasty jsou stále oblíbenějším typem obsahu. Tvorba podcastu zahrnuje několik různě náročných činností. Tvorbu samotného audia/videa k podcastu, scénář, hosty atd. odložíme stranou a podíváme se na fázi, která přichází po natočení epizody podcastu - Jak dostat Váš podcast na web?

Hlavním prvkem, kde je třeba začít, je platforma, kam se bude podcast publikovat. Takových je celá řada, ale za ten základní lze považovat Spotify nebo Apple Podcasts. Principielně fungují všechny velmi podobně, takže postup je použitelný na různé platformy.

Na platformě je jako první třeba založit kanál Vašeho podcastu. Vy jako uživatel budete správcem tohoto kanálu. Kanál je jakýsi profil v rámci platformy, kde budou k dispozici pro uživatele (posluchače) všechny publikované epizody. Spotify věnuje správcům podcastů celou vlastní sekci, která Vás založením podcastu provede.

XML feed pro podcast

Součástí nastavení kanálu podcastu ve Spotify (a dalších platformách) je odkaz na XML feed, odkud si platforma bere informace o epizodách. XML feed se uplatňuje i v jiných odvětvích jako např. online magazínech anebo i export produktů eshopu pro Heuréku.

Jde v podstatě o soubor, kde jsou strojově čitelné informace a který se aktualizuje vždy při přidání nové epizody. Soubor musí odpovídat některému ze standardů. Zjednodušeně řečeno jsou pole, které Spotify očekává, že budou v souboru uvedeny. Základním klíčem jsou termíny jako RSS nebo ATOM, nicméně konkrétně třeba Apple Podcasts využívají některá proprietární pole. Pokud tento soubor, zvaný také "feed", požadavkům neodpovídá, nemusí ho platforma vůbec zpracovat anebo některé informace nenahraje správně.

Webhosting pro podcast a generování RSS

Je logické, že content creator podcastu nemůže řešit manuálně tvorbu souborů, které jsou strojově čitelné pro Spotify a další platformy. Tento feed musí být automaticky generovaný. Nejde totiž jen o samotný RSS feed, ale také o umístění souborů samotných epizod podcastu...

V RSS feedu pro Spotify je pro každou epizodu odkaz, kde Spotify najde soubor. Je to vlastně klasický odkaz na internetovou stránku. Spotify ale soubory nemá nahrané u sebe - vy jako tvůrce podcastu je nevkládáte do Spotify. Soubory (nejčastěji mp3) mívají desítky až stovky MB a pro Spotify by uchovávání audiosouborů všech epizod tisíců podcastů znamenalo enormní náklady, které by pravděpodobně promítli to zpoplatnění publikace podcastů.

Kde tedy soubory jsou? Vaše pořízené audiosoubory musí být někde "hostovány", neboli je na Vás, abyste si opatřili službu, která Vám na serveru poskytne úložné místo a zpřístupní veřejně soubory přes odkaz.

Za tímto účelem vznikla celá řada služeb. Konkrétně třeba Libsyn, Buzzsprout nebo Simplecast, které Vám obstarají jak prostor pro nahrávání audiosouborů, tak rovnou generují RSS feed, který pak pouze nahrajete do kanálů jednotlivých platforem jako je Spotify. Všechny tyto známé služby jsou ale placeny měsíčně - většinou kolem 15 $.

Alternativou je to, co jsme implementovali pro podcast Rybománie, kde jsme navrhli a vyvinuli webové stránky prezentující celý podcast. Epizody jsou publikovány jak v rámci webu, tak se rovnou generuje RSS feed pro Spotify, Apple Podcasts, Google Pocasts a další. Nevýhodou je vyšší jednorázová investice, nicméně náklady na web již dále jsou pouze v rozsahu standardního webhostingu.

Chcete se dotknout víc než
špičky ledovce?

<Path> Layer 1